Doji Kokoro

Chosen bushi of Bishamon

Description:
Bio:

Doji Kokoro

Turtledove croco_matthew croco_matthew